8.Sınıf 1.Dönem İngilizce Seviye Tespit Sınavı

1. “… is a teacher and this is … book.”
a) she/ her b) I/ my c) he/ her

2. “The waiters …… in the restaurant, ……. they?”
a) is/ isn’ t b) are/ aren’ t c) are/ isn’ t

3. “What is the fish doing?” “It is …now.”
a) swimming b) swim c) swam

4. “There isn’ t any milk in the bottle. It is……..”
a) heavy b) empty c) full

5. “Mercedes is ……… than Doğan.”
a) fast b) faster c) fastest

6. “What time is it?” “It is ………” (20:45)
a) a quarter to nine
b) a quarter to eight
c) a quarter past nine

7. 25+9= ? 48: 2= ?
a) thirty four/ twenty four
b) twenty/ twelve
c) twenty four/ fourty

8. “What month is between March and May?”
a) February b) April c) June Devamını Oku…

5.Sınıf 2.Dönem Fen ve Teknoloji Dersi Çalışma Kağıdı

A)Aşağıdaki soruların cevaplarını yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1_Birden fazla pilin takıldığı düzenek     …………..

2_Elektrik enerjisi üreten enerji kaynağı   …………

3_Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elamanı   ………….

4_Elektrik enerjisinin kontrol edilmesi sağlayan devre elemanı   …………….

5_Kablolardan akan enerji türü   …………….

6_Devrede akımın geçmesi için anahtarın konumu   ……………..

7_Elektriğin iletimini sağlayan devre elamanı ………………

 

B)Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

( )Basit bir elektrik devresindeki elektrik pillerle sağlanır.

( )Bir devrede pil olmadan da ampul ışık verebilir.

( )Bir devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında parlaklık azalır.

( )Ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırıldığında amğulün parlaklığı artar.

( )Duy devrede birden fazla pilin yerleştirildiği yerdir.

( )Anahtae devredeki elektrik enerjisini kontrol etmemizi sağlar.

( )Bir devrede piller ters bağlandığında devredeki ampul ışık vermez.

( )Basit bir elektrik devresinde anahtar kapatıldığında ampul ışık vermez.

( )Ampul kimyasal enerjiyi ısı ve ve ışık enerjisine çevirir.

( )Evlerimizdeki elektrik düğmeleri anahtar görevini görür.

Devamını Oku…