İsim Fiil Grubu
İsim fiiller fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak,
-mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri
getirilerek yapılır.
Bir gülüşün ömre bedel.
Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam.
İçimde maziden kalma duygular var.
NOT 1: İsim-fiil ekiyle türetilen bazı
sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip
kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı
olabilir. Artık bunlara isim- fiil eki olarak
bakmamak gerekir.
*Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma,
dolma, gözleme, bağış, geviş…
NOT 2: Fiilden fiil yapım eki olan –iş ile isimfiil
eki olan –iş’ i birbiri ile karıştırmamak
gerekir. Anlamsal olarak fiilden fiil yapım eki
(işteşlik eki) bir işi karşılıklı ya da birlikte
yapma anlamı verirken isim fiil eki böyle bir
anlam vermez.
• Gülüşün çok güzel. (isim fiil eki)
• Onu öyle görünce gülüştüler. (işteşlik eki)
NOT 3: Fiilden fiil yapan olumsuzluk eki olan –
ma, -me ile isim fiil eki olan –ma,-me birbiri
ile karıştırılmamalıdır.
Fiilden fiil yapan –ma, -me fiile olumsuzluk
anlamı katarken isim fiil eki olan –ma, -me
fiile olumsuzluk anlamı katmaz.
• Artık sevmeyeceğim. (olumsuzluk eki)
• İnsanın mesleğini sevmesi gerekir. (isim – fiil
eki)