* Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir.
Bununla ilgili kesin bir kural olmamakla
beraber uygulamada edebî karakter gösteren
sayılar yazıyla yazılır.
Otuz beş yaş şiirini çok severim.
İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.
* Buna karşılık ölçü ve istatistiksel veri ifade
eden sayılar rakamla yazılır. 100 lira, 15
kilogram, 20 metre, 150 kilometre
* Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da
yazılabilir. On ikiye beş kala, beşe çeyrek
kala, yediyi on üç geçe vb.
* Sıra sayıları rakamla da yazıyla da
yazılabilir. Rakamla yazıldığında, rakamdan
sonra nokta konur veya rakamdan sonra
kesme işareti konularak ek yazıyla yazılır.
3. gün, 5. sıra, 6. madde; 3’ünc