a) Olumlu Cümle:
* Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını,
gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini
belirten cümleler olumludur.

O günler çok güzeldi. (olumlu isim c)
Hep seni bekledim. (olumlu fiil cümlesi)
b) Olumsuz Cümle:
* Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini
anlatan cümleler olumsuzdur.
* Fiil cümleleri “-ma,-me” olumsuzluk ekiyle;
isim cümleleri “yok, değil ” sözcükleriyle
olumsuz yapılır.
Kapını çalan bendim (olumlu isim cümlesi)
Kapını çalan ben değildim (olumsuz isim
cümlesi)
Dışarıda birkaç kişi vardı (olumlu isim cümlesi)
Dışarıda hiç kimse yoktu (olumsuz isim
cümlesi)
Eve gelmiş (olumlu fiil cümlesi)
Eve gelmemiş (olumsuz fiil cümlesi)
Not: Bazı cümleler biçimce olumlu anlamca
olumsuz olabilir:
Haydi, bu işi yapabilirsen yap (yapamazsın )
(Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle)
Gel de bu işin içinden çık (Çıkamazsın)
(Biçimce olumlu, anlamca olumsuz)
Ne arayanım var ne de soranım (yok) (Biçimce
olumlu, anlamca olumsuz)
Not: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca
olumlu olabilir:
Seni sevmiyor değilim (seviyorum) (Biçimce
olumsuz, anlamla olumlu)
Böyle güzel yerlerde yaşanmaz mı?(yaşanır)
(Biçimce olumsuz, anlamla olumlu)
Sanki bilmiyorum hakkında neler
söylediğini.(biliyorum) (Biçimce olumsuz,
anlamla olumlu)